Guido Gezelle is zonder twijfel de meest muzikaal vertaalde dichter van de Lage Landen…. Vanaf zijn prille dichterschap in 1849 tot op vandaag worden Gezelles gedichten aangewend om er muziek op te componeren. De teller nadert de 4000 composities….

De Gezelle Gezongen Databank is het levenswerk van Bart Vandekerkhove. Naast initiatiefnemer van het project Gezelle Gezongen is hij voorzitter van de Guido Gezellekring en lid van het Guido Gezellegenootschap.

In 2012 start hij met een continue zoektocht naar partituren en authentieke opnames. De resultaten van deze intensieve queeste worden nu online aangeboden. Deze verzameling vormt daarmee de grootste databank in zijn soort en geeft een unieke inkijk op dit muzikaal erfgoed.

De talrijke persoonlijke contacten met componisten, verzamelaars en instanties wereldwijd, vormen de basis van deze databank. Deze gegevens worden aangevuld met diverse bestaande archieven, bibliotheken en gegevensbestanden.

De zoekfunctie stelt iedere muzikant, dirigent, zanger,… in staat om via een eenvoudige zoekterm een Gezellelied te raadplegen.

De Gezelle Gezongen Databank wordt samen met het muzikaal archief van de Bob Boon Singers ondergebracht in de VZW Zangtekoren. Deze VZW heeft tot doel de aandacht voor beide archieven bekend te houden en het ook uit te breiden.

Deze databank is in voortdurende ontwikkeling en iedere inbreng of correctie wordt in dankbaarheid aanvaard.

Naast de Gezelle Gezongen Databank vormen de Gezelle Gezongen Causerie en Gezelle Gezongen Collectie een vanzelfsprekende uitbreiding op dit muzikaal erfgoed.